Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение от SGS по регламента на ЕС за дървения материал – дава ви възможност да разберете своята роля и отговорности, когато пускате дървен материал на европейския пазар за първи път.

Регламент 995/2010 на ЕС определя задълженията на операторите, които пускат дървен материал и изделия от дървен материал на европейския пазар за първи път. Операторите трябва да разполагат с ефективна система за надлежна проверка преди месец март 2013 г., когато регламентът ще влезе в сила.

Защо да изберете обучението от SGS по регламента на ЕС за дървения материал.

Курсът осигурява на участниците запознаване с регламента на ЕС за дървения материал. Той обхваща членовете на регламента, отнасящи се за:

  • операторите (организациите или физическите лица, отговарящи за пускането на дървен материал на европейския пазар)
  • изискванията към системата за надлежна проверка (вкл. механизмите за събиране на информация, провеждане на оценка и намаляване на риска).
  • ролята на веригата на доставки и на системите за верификация от трета страна.

Този еднодневен курс е разработен, така че операторите да се запознаят и анализират изискванията на чл. 4 (Задължения на операторите) и чл. 6 (Системи за надлежна проверка) и други съпътстващи членове от регламента на ЕС за дървения материал.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашия курс по регламента на ЕС за дървения материал.