Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS) от SGS - развийте умения за провеждане на вътрешни одити.

Участниците ще придобият познанията и уменията, необходими за извършване на вътрешни одити на системи за управление на безопасността на храните, както и тези за непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление. От Вас се очаква да имате познания за FSMS и ISO 22000 преди началото на курса. Тези основни познания се осигуряват от нашия курс за информираност относно системите за управление на безопасността на храните.

След завършването на този курс участниците ще са в състояние да:

  • Описват отговорностите на един вътрешен одитор и ролята на вътрешния одит за поддържането и усъвършенстването на системите за управление
  • Описват, с препратка към процесите в хранителната верига и модела на базираната на анализ на риска FSMS, целта и структурата на ISO 22000:2005
  • Планират, провеждат и докладват резултатите от вътрешен одит на част от FSMS в съответствие с ISO 19011

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

Защо да изберете обучение за вътрешни одитори mf ISO 22000 от SGS?

Нашите курсове се провеждат от преподаватели, които са експерти по системи за управление на качеството и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практичен подход към обучението.

Свържете се с SGS днес, за да научите повече за нашето обучение за вътрешни одитори по ISO 22000.