Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Документацията е важна за внедряването на системи в съответствие с изискванията на ISO 22000:2005.

При това обучение, участниците получават умението да планират и подготвят ефективно документи, отговарящи на изискванията на ISO 22000:2005.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Разбирате основите на системите за управление на безопасността на хранителните продукти, съгласно ISO 22000
  • Познавате документите и необходимата структура за внедряване на ISO 22000:2005
  • Обяснявате и създавате работни инструкции и процедури
  • Преглеждате и внедрявате документацията на системите

Обучението се основава на решаване на казуси и практически упражнения.

Свържете се с експерт от SGS още днес, за да разберете повече за обучението по внедряване на ISO, извършвано от SGS.