Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

ISO 22000:2018 – въвеждащ курс за системи за управление на безопасността на храните – запознайте се с изискванията на ISO 22000:2018.

Този курс ще предостави на участниците знанията и уменията, необходими за:

  • По-добро разбиране на изискванията на ISO 22000 
  • Ефективно внедряване и поддържане на система за управление на безопасността на храните в рамките на дадена организация 
  • Принос към непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление на безопасността на храните

След завършване на този курс участниците ще:

  • Разбират изискванията на ISO 22000 
  • Разбират ключовите елементи на безопасността на храните, изисквани от ISO 22000 
  • Разбират какво търсят одиторите на системи за управление на безопасността на храните

Сертифициране

Участниците, които посещават пълния курс на обучение, ще получат удостоверение за участие от SGS.

Необходими условия

Не се изискват предварителни познания, за да се запишете за този курс. Въпреки това, известни познания за стандартите за системи за управление на безопасността на храните (FSMS), стандартите за системи за управление на качеството (СУК) и принципите на HACCP, биха били от полза.

Защо да изберете SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение, ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит, за да предоставяме възможности за ефективно обучение и развитие. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас, за да научите повече за нашият въвеждащ курс за обучение по ISO 22000:2018.