Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за преквалифициране на одитори по ISO 22000:2018 – запознайте се изискванията на ISO 22000:2018 и промените спрямо ISO 22000:2005.

Този курс ще предостави на участниците знанията и уменията, необходими за:

  • Извършване на одит на част от система за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 22000 или еквивалентен стандарт 
  • Докладване за ефективното внедряване и поддръжка на система за управление в съответствие с ISO 19011 
  • Принос към непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление

След завършване на този курс участниците ще:

  • Разбират изискванията на ISO 22000:2018 
  • Могат да съобщават евентуалните промени в специфичните изисквания за системи за управление на безопасността на храните (FSMS), които възникват в резултат на прехода от ISO 22000:2005 към ISO 22000:2018.

Това е курс за обучение, сертифициран от Института по качеството (CQI) и Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA): 2000-PT 254.

Сертифициране

Участниците, които успешно преминат изпита и непрекъснатото оценяване, ще получат сертификат за постижение, който удовлетворява изискването за формално обучение за лица, желаещи да бъдат сертифицирани като одитор/водещ одитор на IRCA. Сертификатът за постижение е валиден за период от пет години от датата на последния ден на курса за целите на сертифицирането като одитор на CQI/IRCA.

Участниците, които не преминат непрекъснатото оценяване, но са присъствали на целия курс, ще получат сертификат за участие.

Необходими условия

Преди да започнат този курс, участниците трябва да имат задълбочени познания по ISO 22000:2015. Препоръчително е също да са предварително запознати с Приложение SL.

Защо да изберете SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение, ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит, за да предоставяме възможности за ефективно обучение и развитие. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас, за да научите повече за нашия курс за обучение за преквалифициране на одитори по ISO 22000:2018.