Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение предоставя обзор на целта и изискванията на схемата за сертификация по Анализ на риска по отношение на критичните за овладяването му точки (HACCP).

Обучението обхваща още добрите производствени практики на комисията Codex Alimentarius и предварителните стъпки към цялостни системи за Анализ на риска по отношение на критичните за овладяването му точки (HACCP). Предлагаме ви семинари по писане на процедури и обзор на одитите на ДПП.

Основни елементи на съответствието и сертификацията по HACCP за организацията и рисковете, които засягат безопасността и хигиената на храните. Това позволява на организацията да покаже своята ангажираност в производството или търговията с безопасни храни, което може да е особено благоприятно, когато организацията е обект на проверка от регулаторните органи или от заинтересованите страни.

Обучението е увод за всеки, който участва в разработката, внедряването и управлението на схемата за сертификация по HACCP или ДПП. Ако планирате да завършите друго обучение по HACCP, като например, обучение за вътрешен одит и водещи одитори, по време на този курс вие ще получите познанията и разбирането за HACCP, на чиято основа ще изградите уменията на одитор.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за обучението за информираност по HACCP.