Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Курс за обучение на водещи одитори на системи за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS) по FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018 – научете се как да извършвате одити на първи, втори и трети страни на FSMS съгласно FSSC 22000 v5.

Участниците в този курс ще придобият знания и умения за извършване на одити на първи, втори и трети страни на системи за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS) по FSSC 22000 v5, в съответствие с ISO 19011:2018, ISO TS/22003:2013 и ISO/IEC 17021-1:2015, в зависимост от конкретния случай.

След завършване на този курс участниците ще могат:

  • Да опишат предназначението на системите за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS), стандартите на FSMS, одитите за управление и сертифицирането на трети страни
  • Да обяснят ролята на одитора при планиране, провеждане, отчитане и проследяване на одит на FSMS в съответствие с ISO 19011:2018 (и ISO TS/22003:2013, в това число ISO 17021-1:2015, в зависимост от конкретния случай)
  • Да планират, провеждат, докладват и проследяват одит на система за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS) за установяване на съответствие или несъответствие с ISO 22000/FSSC 22000 или приемлив еквивалент, в съответствие с ISO 19011:2018 (и ISO TS/22003:2013, в това число ISO 17021-1:2015, в зависимост от конкретния случай)

Този курс е одобрен от FSSC 22000 и сертифициран от Института по качеството (CQI) и Международния регистър на сертифицираните одитори: CQI/IRCA, номер на курс: 2207-PT 368.

Сертифициране

Участниците, които успешно преминат изпита и непрекъснатото оценяване, ще получат сертификат за постижение, който удовлетворява изискванията за формално обучение за лица, желаещи да бъдат сертифицирани като одитор/водещ одитор на CQI/IRCA. Сертификатът за постижение е валиден за период от пет години от датата на последния ден на курса за целите на сертифицирането като одитор на CQI/IRCA.

Участниците, които не преминат непрекъснатото оценяване, но са присъствали на целия курс, ще получат сертификат за участие.

Участниците, които не вземат успешно писмения изпит, но преминат непрекъснатото оценяване, ще получат сертификат за участие и ще имат право да се явят повторно на изпита в рамките на 12 месеца след края на първоначалния курс.

Необходими условия

Преди да започнат този курс, участниците трябва да имат предварителни познания за следните принципи и концепции за управление на безопасността на храните:

  • Цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
  • Основните елементи на системата за управление и взаимовръзката между отговорностите на висшето ръководство, политиката, целите, планирането, изпълнението, измерването, прегледа и непрекъснатото усъвършенстване
  • Принципите на управлението на безопасността на хранителните продукти, в това число необходимите програми, посочени в ISO 22000:2018/TS 22002 (всички части) и HACCP
  • Връзката между управлението на безопасността на хранителните продукти, осигуряването на безопасни хранителни продукти за предотвратяване или свеждане до минимум на неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве и проактивното подобряване на показателите за безопасност на хранителните продукти
  • Общи примери за съответното национално и местно законодателство и изисквания за системи за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS)
  • Изискванията на FSSC 22000 v5 или приемлив еквивалент и често използваните термини и определения за управление на безопасността на хранителните продукти, посочени в ISO 22000:2018, които могат да се получат чрез завършване на курс за обучение по ISO 22000:2018 (FSMS), сертифициран от CQI/IRCA, или еквивалентен курс

Информация за курса

Продължителност: 5 дни
Методология на провеждане: присъствено обучение
Акредитация: FSSC 22000 и CQI/IRCA

Защо да изберете SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит. Нашите курсове се провеждат от експерти по FSMS и опитни преподаватели. Вашите знания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен подход към практическото обучение.

Свържете се с нас още днес, за да запазите място в нашия курс за обучение на водещи одитори на системи за управление на безопасността на хранителни продукти по FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018.