Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за одитори/водещи одитори за системи за управление на безопасността на хранителните продукти по FSSC 22000 v4.1/ISO 22000:2018 – научете как да извършвате одити на първи, втори и трети страни на системи за управление на безопасността на хранителните продукти в съответствие с ISO 22000:2018 и FSSC 22000 v4.1.

Участниците в този курс ще придобият знания и умения за извършване на одити на първи, втори и трети страни на системи за управление на безопасността на хранителните продукти по FSSC 22000, в съответствие с ISO 19011, ISO/TS 22003 и ISO/IEC 17021, в зависимост от конкретния случай.

След завършване на този курс участниците ще могат:

 • Да обясняват целта и стопанските ползи на системата за управление на безопасността на хранителните продукти, стандартите на системите за управление на безопасността на хранителните продукти, одитите на системата за управление и сертифицирането от трета страна
 • Да обясняват ролята на одитора при провеждане, отчитане и проследяване на одит на система за управление на безопасността на хранителните продукти в съответствие с ISO 19011, ISO/TS 22003 и ISO/EIC 17021, където е уместно
 • Да тълкуват изискванията на FSSC 22000 (ISO 22000, ISO/TS 22002-1 и допълнителни изисквания) в контекста на един одит по FSSC
 • Да определят колко ефективно организацията управлява риска чрез нейната програма за оценка на безопасността на хранителните продукти
 • Да разбират колко е способна организацията да поддържа и надвишава съответствието със законовите изисквания
 • Да определят адекватността на процедурите за аварийна готовност и реагиране на организацията
 • Да разберат как да прилагат контрола, мониторинга и измерването на оперативния риск
 • Да разберат как непрекъснато да подобряват ефективността на управлението на безопасността на хранителните продукти

Това е курс за обучение, сертифициран от Института по качеството (CQI) и Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA): 2046-PR 360 и одобрен от FSSC 22000.

Сертифициране

Участниците, които успешно преминат изпита и непрекъснатото оценяване, ще получат сертификат за постижение, който удовлетворява изискването за формално обучение за лица, желаещи да бъдат сертифицирани като одитор/водещ одитор на CQI/IRCA. Сертификатът за постижение е валиден за период от пет години, считано от датата на последния ден на курса за целите на сертифицирането като одитор/водещ одитор на CQI/IRCA.

Участниците, които не преминат непрекъснатото оценяване, но са присъствали на целия курс, ще получат сертификат за участие.

Необходими условия

Преди да започнат този курс, участниците трябва да имат познания за следните принципи и концепции за управление на безопасността на хранителните продукти:

 • Цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
 • Основните елементи на системата за управление и взаимовръзката между отговорностите на висшето ръководство, политиката, целите, планирането, изпълнението, измерването, прегледа и непрекъснатото усъвършенстване
 • Принципите на управлението на безопасността на хранителните продукти, включително необходимите програми, посочени в ISO/TS 22002 (всички части) и HACCP
 • Взаимодействието между управлението на безопасността на хранителните продукти, осигуряването на безопасни хранителни продукти за предотвратяване или свеждане до минимум на неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве и проактивното подобряване на показателите за безопасност на хранителните продукти
 • Съответното национално и местно законодателство и изисквания за управление на безопасността на хранителните продукти и общи примери
 • Изискванията на FSSC 22000 или приемлив еквивалент и често използваните термини и определения за управление на безопасността на хранителните продукти, посочени в ISO 22000. Тези знания могат да се получат чрез завършване на курс за обучение за системи за управление на безопасността на хранителните продукти по CQI/IRCA 22000:2018 или еквивалентен

Защо да изберете SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение, ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит, за да предоставяме възможности за ефективно обучение и развитие. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас, за да научите повече за нашия курс за обучение за одитори/водещи одитори по FSSC 22000 v4.1/ISO 22000:2018.