Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Научете за измененията в Сертификацията на системите за безопасност на хранителните продукти (FSSC) 22000 v4.1.

Този курс е разработен за онези, които желаят да научат за измененията в схемата за сертификация по FSSC 22000 от версия 3 до версия 4.1, и ще ви предостави актуални знания за схемата на FSSC 22000, обхващайки следните теми:

 • Въведение в глобалната схема за сертификация по FSSC 22000 за системи за управление на безопасността на хранителните продукти
 • История на схемата за сертификация по FSSC 22000
 • Изменения в схемата от версия 3 до версия 4.1
 • Специални допълнителни изисквания, в това число измами с храните и защита на храните.

След завършване на този курс обучаващите се ще могат:

 • Да обясняват изменените допълнителни изисквания, наложени от Програмата FSSC 22000
 • Да посочват разликата между издание 3 и издание 4.1
 • Да правят необходимите промени в своите Системи за управление на безопасността на хранителните продукти

Предишни познания

Този курс е предназначен за опитни специалисти по безопасност на хранителните продукти, които разбират подхода на системите за управление към безопасността на хранителните продукти.

Въпреки че не е от съществено значение, преди да посетите този курс, трябва да имате познания за следните принципи за управление на безопасността на хранителните продукти, за да ви бъде обучението възможно най-полезно:

 • Внедряване или управление на система за управление в контекста на хранително-вкусовия сектор. Това включва частни програми като FSSC 22000, BRC и/или други програми, които включват компоненти на системи за управление
 • Познаване на програмите със задължителни предварителни действия, посочени в ISO/TS 22002-1
 • Ръководства за добри практики в областта на селското стопанство (GAP), ветеринарното дело (GVP), производството (GMP), хигиената (GHP), продукцията (GPP), дистрибуцията (GDP) и/или търговията (GTP) в зависимост от сегмента на хранителната верига, в която развивате дейност
 • Принципите на HACCP, определени от Комисията по Codex Alimentarius
 • Познания за изискванията на ISO 22000/ FSSC 22000 и допълнителните изисквания на FSSC 22000 V3

Информация за курса

Ние предлагаме следните възможности:

 • Присъствено обучение: еднодневен курс. След завършване на този курс обучаващите се ще получат Удостоверение за посещение на курса от SGS.
 • Електронно обучение (eLearning): едночасов курс (преглед). След завършване на този курс обучаващите се ще получат Удостоверение за завършване от SGS.

Свържете се с SGS още днес, за да получите повече информация относно нашия въвеждащ курс по FSSC 22000 v4.1