Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение осигурява на участниците познанията и уменията, необходими за извършване на вътрешни одити на системи за управление на безопасността на хранителни продукти (FSMS) и да допринесе за непрекъснатото им усъвършенстване.

От участниците се очаква да имат познания за системите за управление на безопасността на хранителни продукти и за FSSC 22000 преди започване на курса. Тези необходими познания не осигуряват от обучението по осведоменост за системите за управление на безопасността на хранителни продукти.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Описвате отговорностите на вътрешния одитор и ролята на вътрешния одит при поддръжката и усъвършенстването на системите за управление в съответствие с FSSC 22000 и ISO 19001
  • Обяснявате целта и структурата на FSSC 22000 и ISO/TS 22002-1 
  • Обяснявате принципите, процесите и избрани техники, използвани за определянето и управлението на аспектите и влиянието на FSMS, включително и значението им за одитолите по FSMS
  • Планирате и подготвяте вътрешен одит, ще събирате доказателства за одит чрез наблюдение, интервюта и подборка от документи и архиви
  • Пишете фактологични отчети за одити, които спомагат за подобряване на ефективността на системата за управление
  • Предлагате начини за проверка на ефективността на корективните действия

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за предимствата на обучението за вътрешни одитори по FSSC 22000.