Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение има за цел да запознае участниците с концепцията на стандарта за Сертификация на система по безопасност на хранителни продукти (FSSC) 22000 и да осигури разбиране на начина на разработване на документацията и на внедряване на системата в съответствие с всички изисквания.

Това обучение е изключително полезно за лиза, включени в подготовката на документация, съответстваща на FSSC 22000 и във внедряването на изискванията.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Разбирате изискванията на FSSC 22000 и ISO/TS 22002-1 
  • Разработвате и внедрявате системата за съответствие
  • Определяте подходящия оперативен контрол
  • Разработвате ефективна програма за обучение
  • Поддържате ефективна документация за FSMS

Обучението се основава на решаване на казуси и практически упражнения.

Свържете се със SGS сега, за да научите как обучението за внедряване и документация по FSSC 22000, предлагано от SGS може да помогне на Вашия бизнес.