Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предназначено да ви помогне в разбирането на изискванията на стандарта за управление на безопасността на хранителни продукти (FSM) FSSC 22000.

Фондацията за сертифициране на безопасността на храните, подкрепяна от Конфедерацията на хранителните и питейните индустрии на Европейския съюз (CIAA), е придобила право на собственост върху тази нова схема за сертификация и сега тя е проверена и призната от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

С глобализацията на производството и доставката на храна, хранителните вериги са по-дълги и по-сложни и в следствие на това се установява повишен риск от инциденти, свързани с безопасността на храните. Това обучение е подходящо, ако сте част от производителите на храни с FSM, които обработват или произвеждат животински продукти, лесно развалящи се растителни продукти, продукти с дълъг срок на съхранение и (други) съставки, като добавки , витамини и биокултури.

Това обучение ви осигурява общ преглед на целта и изискванията на FSSC 22000 и ISO/TS 22002-1, и на начина, по който тяхното приложение може да подобри вашите бизнес методи. След завършване на това обучение, вие ще можете да описвате целите на Системата за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS): Ще можете също да обяснявате целите, изискванията и процеса на сертификация и как той спомага за постоянното подобрение на FSMS.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още днес за повече информация относно обучението за информираност по SGS FSSC 22000 .