Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Запознайте се със схемата за сертификация и нейните изисквания с въвеждащия курс за обучение относно FSSC 22000 v5, предлаган от SGS.

Сертификацията на система за безопасност на хранителните продукти (FSSC) 22000 v5 осигурява комплексен подход за одитите и сертификацията на безопасността на хранителните продукти, което дава възможност за интегриране с други стистеми на управление, като например системи за управление на качеството.

Критерии за курса

Този курс ще ви помогне:

 • Да се запознаете с Глобалната схема за сертификация по FSSC 22000 за системи за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS)
 • Да разказвате историята на схемата за сертификация по FSSC 22000
 • Да обяснявате измененията в схемата от версия 4.1 до версия 5
 • Да идентифицирате и правите преглед на специфичните изисквания за намаляване на риска от измами, свързани с храните, и за защитата на храните

Участниците ще трябва да демонстрират добри резултати в тези области, за да завършат успешно курса.

Издаване на сертификат за курса

Участниците, които са присъствали на целия курс, ще получат сертификат за участие.

Участниците, които са избрали версията за електронно обучение (eLearning) на курса, трябва да завършат целия курс и да получат оценка „Зачита се“ с резултат 60% или повече на финалния изпит. След успешно завършване на курса ще можете да изтеглите вашето „Удостоверение за завършване“.

Предварителни познания

Kурсът е предназначен за опитни специалисти по безопасност на хранителните продукти, които разбират подхода на системите за управление към безопасността на хранителните продукти. За да сте сигурни, че това обучение ще ви бъде възможно най-полезно, преди да започнете курса може да ви бъде от полза да имате познания за следните принципи и концепции за управление на безопасността на хранителните продукти:

 • Внедряване или управление на система за управление в контекста на хранително-вкусовия сектор. Това включва частни програми като FSSC 22000, BRC и/или други програми, които включват компоненти на системи за управление
 • Програми със задължителни предварителни действия, посочени в ISO/TS 22002-1
 • Ръководства за добри практики в областта на селското стопанство (GAP), ветеринарното дело (GVP), производството (GMP), хигиената (GHP), продукцията (GPP), дистрибуцията (GDP) и/или търговията (GTP) – в зависимост от сегмента на Вашата хранителна верига
 • Принципите на HACCP, определени от Комисията по Codex Alimentarius

Съдържание на курса

Този курс обхваща следните теми:

 • Въведение в FSSC 22000 v5
 • Системи за управление на безопасността на хранителните продукти
 • Защита на храните и намаляване на риска от измами, свързани с храните
 • Обобщение на промените в FSSC 22000 v5

Информация за курса

Времетраене на курса: 1 ден или 45 минути (преглед)
Методология на провеждане: присъствено обучение

Надежден въвеждащ курс за обучение по FSSC 22000 v5 от световен лидер в корпоративното обучение

Като световен лидер в сферата на професионалното обучение, ние ви предлагаме ненадминат опит и международна мрежа от квалифицирани професионалисти със задълбочени експертни познания в областта на най-съвременните практики. Академията на SGS има подразделения в над 45 държави и обучава над 200 000 професионалисти в цял свят.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашия въвеждащ курс за обучение по FSSC 22000 v5 или за да запазите място в него.