Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Добийте необходимите познания и умения за извършване на вътрешни одити на системи за управление на безопасността на хранителни продукти (FSMS) с курса за обучение за вътрешни одитори по FSSC 22000 v5, предлаган от SGS.

FSSC 22000 v5 осигурява комплексен подход за одитите и сертификацията на безопасността на хранителните продукти, което дава възможност за интегриране с други стистеми на управление, като например системи за управление на качеството.

Критерии за курса

Този курс ще ви помогне:

 • Да се запознаете със структурата на FSSC v5 и ролята на вътрешните одити при поддържането и усъвършенстването на стандартите за безопасност на хранителните продукти
 • Да обяснявате програмите за предварителни изисквания (PRPs) и допълнителните изисквания на FSSC v5
 • Да познавате модела на процесно-ориентираните системи за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS) според ISO 22000 в контекста на цикъла за планиране-изпълнение-проверка-действие, както и ролята на вътрешните одити за поддържането и усъвършенстването на дадена FSMS
 • Да планирате, провеждате, докладвате и проследявате вътрешен одит като на част от система за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS), базирана на FSSC V5, ISO 22000 и в съответствие с ISO 19011

Участниците ще трябва да демонстрират добри резултати в тези области, за да завършат успешно курса.

Издаване на сертификат за курса

Участниците, които са присъствали на целия курс, ще получат сертификат за участие. Участниците, които са избрали версията за електронно обучение (eLearning) на курса, трябва да завършат целия курс и да получат оценка „Зачита се“ с резултат 60% или повече на финалния изпит. След успешно завършване на курса участниците ще могат да изтеглят своето „Удостоверение за завършване“.

Предварителни познания

Преди да започнат този курс, от участниците се очаква да имат предварителни познания за следното:

 • Цикъл за планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
 • Концепции за управление на безопасността на хранителните продукти, включително HACCP, анализ на опасностите, оценка и управление на риска и опасностите и връзката между управлението на безопасността на хранителните продукти, удовлетвореността на потребителите, както и за изискванията на потребителите относно безопасността на хранителните продукти
 • Често използвани термини и определения в областта на управлението на безопасността на хранителните продукти според употребата им в ISO 22000 и FSSC v5
 • Изискванията на FSSC V5 и ISO 22000, познания за които могат да се придобият чрез завършване на основен курс за обучение или друг еквивалентен курс

Съдържание на курса

Този курс обхваща следните теми:

 • Въведение в FSSC 22000 v5
 • Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS)
 • Одити – дефиниции, видове и принципи
 • Роли и отговорности на одиторите
 • Процесът на одит
 • Подготвяне на вътрешен одит
 • Извършване на одит
 • Преглед на одит

Дистанционната (eLearning) версия на курса се състои от два отделни модула: Въведение в FSSC v5 (одобрено от FSSC) и Вътрешни одитори по FSSC v5 (одобрено от SGS). Той е предназначен за опитни специалисти по безопасност на хранителните продукти, които разбират подхода на системите за управление към безопасността на хранителните продукти.

Информация за курса

Времетраене на курса: 2 дни или 105 минути
Методология на провеждане: присъствено или дистанционно обучение
Акредитация: SGS

Надежден въвеждащ курс за обучение на вътрешни одитори по FSSC 22000 v5 от световен лидер в корпоративното обучение

Като световен лидер в сферата на професионалното обучение, ние ви предлагаме ненадминат опит и международна мрежа от квалифицирани професионалисти със задълбочени експертни познания в областта на най-съвременните практики. Академията на SGS има подразделения в над 45 държави и обучава над 200 000 професионалисти в цял свят.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашия курс за обучение на вътрешни одитори по FSSC 22000 v5 или за да запазите място в него.