Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Междинен курс за обучение по безопасност и хигиена на храните от SGS – получете познанията и уменията за гарантиране на най-високите нива на хигиена на храните в заведения за обществено хранене.

Актуализиран с включване на информацията и контролите от COVID-19

Този курс за обучение ще ви предостави познанията и уменията за безопасността и хигиената на храните, които са необходими за гарантиране на най-високите нива на хигиена в заведения за обществено хранене и за гарантиране на съответствието на помещенията с разпоредбите за безопасност на храните в страната, в която се намира заведението. Той обхваща теми като веригата на доставки в общественото хранене, проектирането на заведения за обществено хранене и правните задължения за предприятията и служителите в хранително-вкусовата промишленост.

Какво ще научите?

След завършване на този курс ще имате познания за:

 • Изискванията за безопасност и хигиена на храните
 • Стъпките във веригата на доставки в общественото хранене
 • Важността на личната хигиена на работното място
 • Почистването, отпадъците и контрола срещу вредители
 • Оптималния дизайн, оформление и конструкция на заведение за обществено хранене за осигуряване на най-високите нива на безопасност и хигиена на храните
 • Правните задължения за фирмите и служителите в хранително-вкусовата промишленост
 • Основните рискови области, свързани с COVID-19 във веригата за доставки
 • Мерките за оценка и контрол, необходими за намаляване на рисковете, свързани с COVID-19

Предварителни познания

От участниците в този курс се очаква да имат следните предварителни познания:

 • Основни познания за контрола на безопасността на храните и изискванията за хигиена на храните
 • Разбиране на опасностите, които могат да присъстват в сектора на общественото хранене
 • Запознаване с настоящите национални насоки и законодателни изисквания, свързани с COVID-19

Препоръчително е преди това участниците да са посещавали нашия основен курс за обучение по безопасност и хигиена на храните в заведения за обществено хранене

Информация за курса

Времетраене на курса: 1 ден или 8 часа
Методология на провеждане: присъствено обучение с виртуален инструктор (VILT)
Акредитация: SGS

Издаване на сертификат за курса

Участниците, които успешно преминат изпита, ще получат „Удостоверение за успешно завършване“. Участниците, които не преминат успешно изпита, но са присъствали на целия курс, ще получат сертификат за участие.

Защо да изберете SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение, ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит, за да предоставяме възможности за ефективно обучение и развитие. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия междинен курс за обучение по безопасност и хигиена на храните в заведения за обществено хранене.