Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Основен курс за обучение по безопасност и хигиена на храните от SGS – запознайте се с основните умения за безопасност и хигиена на храните, необходими за работа в заведения за обществено хранене.

Актуализиран с включване на информацията и контролите от COVID-19

Този курс за обучение ще ви предостави основните познания и умения относно безопасността и хигиената на храните, които са необходими за работа в заведение за обществено хранене и за гарантиране на съответствието на помещенията с разпоредбите за безопасност на храните в страната, в която се намира заведението.

Какво ще научите?

След завършване на този курс ще имате базово разбиране за:

  • Изискванията за безопасност и хигиена на храните
  • Важността на личната хигиена на работното място
  • Микробиологичното, физическото и алергенното замърсяване
  • Почистването и начините за ефективно почистване
  • Рисковете, свързани с COVID-19, и начините за намаляването им

Предварителни познания

Участниците в този курс трябва да работят или да са работили в заведение за обществено хранене. Те трябва да имат основни познания за правилните начини за манипулиране и съхранение на храни.

Информация за курса

Времетраене на курса: 1 ден или 8 часа
Методология на провеждане: присъствено обучение с виртуален инструктор (VILT)
Акредитация: SGS

Издаване на сертификат за курса

Участниците, които успешно преминат изпита, ще получат „Удостоверение за успешно завършване“. Участниците, които не преминат успешно изпита, но са присъствали на целия курс, ще получат сертификат за участие.

Защо да изберете SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение, ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит, за да предоставяме възможности за ефективно обучение и развитие. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия основен курс за обучение по безопасност и хигиена на храните в заведения за обществено хранене.