Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Курс за обучение по безопасност и хигиена на храните за напреднали от SGS – получете познанията и уменията за управление на безопасността и хигиената на храните в заведение за обществено хранене.

Актуализиран с включване на информацията и контролите от COVID-19

Този курс за обучение ще ви предостави познанията и уменията относно безопасността и хигиената на храните, които са необходими за управление на работата в заведение за обществено хранене – за гарантиране на най-високите нива на хигиена и съответствието на помещенията с разпоредбите за безопасност на храните в страната, в която се намира заведението. Той обхваща теми като управление на екипа по обработка на храните и техники за управление, свързани с намаляване на риска от COVID-19.

Какво ще научите?

След завършване на този курс:

  • Ще знаете как да управлявате безопасността и хигиената на храните в заведения за обществено хранене
  • Ще разбирате как да гарантирате съответствие с всички законови изисквания за безопасност на храните
  • Ще знаете как да управлявате екип от служители по обработка на храните, за да сте сигурни, че всички приготвени храни са безопасни за консумация от клиентите
  • Ще можете да прилагате, поддържате и подобрявате контрола на безопасността на храните в рамките на заведението
  • Ще знаете как да гарантирате спазването на всички отговорности на ръководителите по отношение на безопасността и хигиената на храните
  • Ще разбирате основните рискови области, свързани с COVID-19 във веригата на доставка в заведенията за обществено хранене
  • Ще разбирате техниките за оценка и управление, необходими за намаляване на рисковете, свързани с COVID-19

Предварителни познания

Участниците в този курс трябва:

  • Да са част от управленски екип, който работи в заведение за обществено хранене
  • Да знаят какви рискове за безопасността на храните могат да възникнат в заведения за обществено хранене
  • Да познават настоящите национални насоки и законодателни изисквания, свързани с COVID-19

Информация за курса

Времетраене на курса: 3 дни или 24 часа
Методология на провеждане: присъствено обучение с виртуален инструктор (VILT)
Акредитация: SGS

Издаване на сертификат за курса

Участниците, които успешно преминат изпита, ще получат „Удостоверение за успешно завършване“. Участниците, които не преминат успешно изпита, но са присъствали на целия курс, ще получат сертификат за участие.

Защо да изберете SGS?

Като лидер в областта на професионалното обучение, ние се възползваме от дългогодишния си глобален опит, за да предоставяме възможности за ефективно обучение и развитие. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия курс за обучение по безопасност и хигиена на храните в заведения за обществено хранене за напреднали.