Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предназначено да ви помогне да разберете процеса на сертификация, базиран на BRC Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали, Издание 5.

Обучението ще ви даде основата на сертификационния процес и ще осигури познания за глобалния стандарт за опаковки и опаковъчни материали, както и за начина, по който този стандарт може да подобри вашите бизнес методи.

Обучението е увод за всеки, участващ в разработването, прилагането и управлението на сертификация за BRC Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали, Издание 5. Ние осигуряваме основните познания за онези, които сега се запознават с процеса на сертификация. Това обучение ви дава и основата за двудневното обучение "Как да прилагаме" за глобалния стандарт за опаковки и опаковъчни материали, Издание 5.

След завършване на обучението, участниците ще могат да разбират:

  • Общите принципи и изискванията на глобалните стандарти на BRC за опаковки и опаковъчни материали, Издание 5
  • Концепциите за необходимото при разработката и внедряването на практическа документна система за съответствие с изискванията на стандарта
  • Как работат сертифицираните одити по стандартаи какво се включва в един одит
  • Принципите на сертификацията от трети страни

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още днес, за да научите как обучението от SGS за прилагане на стандарта BRC за опаковки и опаковъчни материали може да помогне на вас и вашата организация.