Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение ви запознава с глобалния стандарт за храни BRC. То ви дава задълбочен обзор на целта и изискванията на стандарта BRC и на начина, по който този стандарт може да подобри вашите бизнес методи.

Съдържанието обхваща теми, като: Ангажираност на висшия ръководен състав; постоянно подобряване; HACCP; Системи за безопасност и качество на храните; стандарти на обектите; контрол на продукцията; контрол на процесите и персонала.

Обучението е за всеки, участващ в разработването, прилагането и управлението на изискванията на глобалния стандарт за безопасност на храните BRC. Ако планирате да завършите друго обучение по BRC, като например, вътрешен одит и обучение на одитори/водещи одитори или обучение на вътрешни одитори по BRC, по време на това обучение, вие ще получите знания и разбиране за BRC, въз основа на които ще можете да градите умения за одит.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за това, как обучението на SGS за информираност по BRC може да помогне на вас и вашата организация.