Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Предлаганото от SGS обучение по тълкуване на Глобалния стандарт на храните на BRC ви помага да разберете този стандарт на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC) и подкрепя свързания процес по прилагането му.

Ако сте производител, доставчик или търговец на дребно на хранителни продукти, който желае да внедри системи за управление на базата на стандарта – и да спазва неговите изисквания – е необходимо да присъствате на това обучение.

След завършването на този курс ще можете да подкрепите въвеждането на система за управление въз основа на изискванията на Глобалния стандарт за храните BRC. Те засягат качеството на храните и безопасността, вашето производство и/или търговия на дребно и всичките ви правни задължения.

За да присъствате на курса е необходимо да имате предишни познания относно безопасността на храните или програмите за Анализ на риска по отношение на критичните за овладяването му точки (HACCP).

Съдържание на курса:

  • История на системите за безопасност на храните
  • Значение на BRC
  • Основни концепции и принципи за оценка PAC / NACCP
  • Методите за оценка PAC / HACCP и прилагане на стандартите за безопасност на храните

За да научите повече за нашето обучение по тълкуване на глобалния стандарт за храните BRC, свържете се със SGS още днес.