Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение предлага въведение в системите за управление на алергени в хранителните продукти (FAMS) и принципите на FAMS, които са разработени от SAS (Service Allérgie Suisse).

Целта на това обучение е да предостави на участниците разбиране за стандарта AHA (Allergie, Haut, Asthma), който определя общите изисквания, свързани със системата, процеса и продукта, които се прилагат към производството на стоки, идентифицирани с етикета за качество на SAS. Участниците ще научат за алергените в храните и непоносимостите към храни, за управлението на риска от алергени, за законодателните и етикиращите изисквания, свързани с алергените в храните и непоносимостите към храни.

Това обучение е за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на FAMS. Ако планирате да завършите друго обучение, по време на този курс вие ще получите познанията и разбирането, на чиято основа ще изградите уменията на одитор.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за обучението по управление на алергени в хранителните продукти AHA.