Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за функционална безопасност на селскостопански и лесовъдни машини от SGS - модул L2, разработка на техника за безопасност и ISO 25119

Изграден въз основа на придобитите в модул L1 знания, този модул за обучение се фокусира върху ориентираната към безопасността разработка на електрически и електронни функции в съответствие с ISO 25119.

Въз основа на илюстративен пример курсистите ще разгледат въвеждането на изискванията на стандартите от етапа на концепцията до разработката на хардуер и софтуер.

Съдържание:

  • Изисквания към управлението на функционалната безопасност (FMS)
  • Етап на създаване на концепция и прилагане на изискванията
  • Разработка на система и прилагане на изискванията
  • Разработка на хардуер и прилагане на изискванията
  • Разработка на софтуер и прилагане на изискванията

Надеждно обучение за функционална безопасност от водещ доставчик на курсове

Нашите курсове се провеждат от преподаватели, които са експерти по функционална безопасност и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практичен подход към обучението.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите курсове за обучение за функционална безопасност на селскостопански и лесовъдни машини.