Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за функционална безопасност на селскостопански и лесовъдни машини от SGS - модул L1, преглед на ISO 25119 и документацията.

Представяйки преглед на стандартите за функционална безопасност, ISO 25119 и необходимата документация, този курс е предназначен за тези, за които темата за функционалната безпасност е нова.

ISO 25119 представлява комплексен набор от стандарти и може да се окаже сложен за тези, за които темата за функционална безопасност е нова. Този модул на обучение първоначално запознава с основите на функционалната безопасност, а след това обяснява основните формулировки на стандартите.

Съдържание:

  • Въведение във функционалната безопасност
  • Преглед на изискванията на ISO 25119
  • Изисквания към документацията

Надеждно обучение за функционална безопасност от водещ доставчик на курсове

Нашите курсове се провеждат от преподаватели, които са експерти по функционална безопасност и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практичен подход към обучението.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите курсове за обучение за функционална безопасност на селскостопански и лесовъдни машини.