Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Запознайте се със стандарта за системи за управление AS9100D с помощта на този въвеждащ курс за обучение от SGS.

Стандартът AS9100D за системи за управление предоставя контекст за вътрешните одити в авиационно-космическата индустрия. Този въвеждащ курс ви дава знанията и уменията, необходими за разбиране на структурата и целите на системата за управление на качеството, базирана на AS9100D.

Защо да изберете въвеждащия курс за обучение на SGS по стандарт AS9100D, Редакция 2016 г.?

Този курс ще ви помогне:

 • да обяснявате целта и предназначението на стандартите ISO 9000 
 • да описвате структурата, съдържанието и изискванията на AS9100D 
 • да обяснявате взаимоотношенията между клаузите на AS9100D 
 • да докладвате за ефективното внедряване и поддръжка на система за управление в съответствие с ISO 19011 
 • да допринасяте за непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление.

Участниците ще трябва да покажат добри резултати в тези области, за да завършат успешно курса.

Издаване на сертификат за курса

Участниците, които посещават пълния курс на обучение, ще получат сертификат за участие от SGS.

Необходими условия

Преди да започнат този курс, участниците трябва да имат познания за следното:

 • Системи за управление: познания за цикъла за планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA) 
 • Управление на качеството: да имат основни познания по управление на качеството, връзката между управление на качеството и удовлетвореността на клиентите, както и познания за често употребявани термини и дефиниции от областта на управление на качеството, включени в ISO 9000

Съдържание на курса

Този курс се състои от четири занятия, които ще ви помогнат да се запознаете с различните елементи на AS9100D:

 • Занятие 1: въведение в серията стандарти за управление ISO 9000 
 • Занятие 2: Общ преглед на AS9100D и клаузи от 4 до 6 
 • Занятие 3: AS9100D, клауза 7 
 • Занятие 4: AS9100D, клауза 8

Надежден въвеждащ курс за обучение по стандарт AS9100D от световен лидер в корпоративното обучение

Като световен лидер в сферата на професионалното обучение, ние ви предлагаме ненадминат опит и международна мрежа от квалифицирани професионалисти със задълбочени експертни познания в областта на най-съвременните практики. Академията на SGS има подразделения в над 45 държави и обучава над 200 000 професионалисти в цял свят.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашия въвеждащ курс за AS9100D.