Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Предлаганото от SGS обучение за информираност относно интегрираните системи за управление ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 очертава структурата и изискванията на всеки един от тези международни стандарти. Ще научите и за ползите от интегрираните системи за управление.

Много организации имат отделни системи за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. Интегрирането на тези системи за управление обаче може да ви помогне да видите как всяка една от тях допринася за резултатите на компанията ви и ще помогне на вашата организация да съответства на тези международни стандарти.

С посещението на този курс ще увеличите способността си за постигане на интеграция и ще постигнете по-висока производителност и ефективност в цялата ви организация.

Съдържание на курса:

  • Преглед
  • Основни принципи на интегрираните системи за управление
  • Връзка с други стандарти
  • Принципи на управление на качеството
  • Системи за управление на качеството по ISO 9001 - принципи
  • Клаузи на стандарт ISO 9001 – семинар
  • ISO 14001 - Системи за управление на околната среда - семинар
  • Здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001 - принципи
  • Семинар по определяне на опасността и управление на риска
  • Клаузи на ISO 14001 OHSAS

Може да научите повече за предлаганото от SGS обучение за информираност относно Интегрираните системи за управление ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, като се свържете с нас още днес.