Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Този курс за обучение на SGS за провеждане на одит на интегрираните системи за управление ISO 9001 и ISO 14001 ви дава умения за ефективно провеждане на вътрешен одит на интегрираните системи за управление на качеството и околната среда на организацията ви.

В края на програмата ще разберете предпоставките за ISO 9001 (качество) и ISO 14001 (околна среда) и ще можете да определите изискванията, поставени от тези стандарти.
  
Също така ще приложите на практика основните техники за извършване на вътрешни одити. Това означава да можете да определите възможностите за подобрение във вашата организация, както и да предотвратите нежелани ситуации.

Съдържание на курса:

  • ISO 9001 – Изисквания 
  • ISO 14001 – Изисквания
  • Вътрешни одити – Качество
  • Стъпки на одита

Научете повече за курса ни за провеждане на одит по Интегрираните системи за управление ISO 9001 и ISO 14001 - свържете се със SGS още днес.