Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Решенията от SGS за подобряване на системите за управление на околната среда Ви помагат да постигнете съответствие с нормативните актове относно околната среда.

Надеждното управление на околната среда означава, че Вие сте внедрили напълно съвместими и непрекъснато усъвършенствани системи за управление на околната среда, които съответстват на най-добрите еталони в своя клас. Това ви помага и да спазвате напълно съответните нормативни актове за околната среда. Добре управляваните и интегрирани системи за управление на околната среда Ви помагат да използвате по-добре енергията и ресурсите, като намаляват работните Ви разходи и осигуряват непрекъснато подобряване на услугите. Вашият ангажимент към околната среда може също така да открие пред Вас нови бизнес възможности, свързани с клиенти, загрижени за околната среда.

Глобалните ни мрежи Ви осигуряват достъп до експерти със задълбочени познания по околната среда. Ние предлагаме услуги за одит, обучение, сертификация, проверка и помощ при вземане на решения, свързани със системите за управление на околната среда. Нашите решения ще Ви помогнат да си гарантирате, че системите Ви да управление на околната среда отговарят на съществуващите нормативни разпоредби, стандарти за най-добри практики и потребностите на Вашите потребители.

Като лидер в бранша за управление на околната среда, ние предлагаме също и серия от възможности за обучение, които ще ви помогнат да гарантирате, че вие и вашите екити сте наясно с последните новости в екологията и нормативната уредба.

Ние сме вашият идеален партньор, който ще се заеме със сложните аспекти на управлението на околната среда вместо вас. Обадете се на нашия акредитиран екип по управление на околната среда още днес, за да започнем вашия план.