Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучението, предлагано от SGS относно отчитането на въглерод и инвентаризации на GHG (парников газ) (ISO 14064-1) ще ви даде възможност да научите как да докладвате, наблюдавате и намалявате емисиите.

Как въпросът с климатичните промени влияе на вашата организация? Какво прави вашата организация, за да се справи с емисиите на парников газ? Увеличаващото се законодателство, натиска от страна на заинтересованите лица и нарастващото изпълнение по отношение на въпроса, че управлението на въглерода може да донесе търговски облаги, са фактори, които ръководят много компании за мониторинг, докладване и намаляване на техните емисии.

Предлаганите от нас курсове по отчитане на въглерода и инвентаризации на парниковия газ са създадени да отговорят на интересите и целите на обучение на местната публика. Те включват курсове за усещане, които имат за цел да дадат на делегатите представа за важната въвеждаща част по отношение на подходите за отчитане на въглерод, стандартите и методологиите.

В допълнение на това ние предлагаме курсове, които да предоставят на участниците знания, за да могат да подготвят и управляват организационна инвентаризация на GHG (парников газ) съгласно ISO 14064-1 и протокола на Института за световни ресурси/Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WRI/WBCSD): Корпоративно счетоводство и стандарт за отчитане Тези международно признати стандарти формират основата на много национални и местни схеми.

Предложените обучителни курсове се състоят от лекции и упражнения.

Свържете се с нас или проверете обучителната програма във вашия район, за да получите повече информация за обществените курсове. Можем да предоставим и курсове в дома ви, които да са съобразени с вашите нужди.

Свържете се с SGS сега, за да обсъдим вашите изисквания за обучение по климатични промени.