Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да отговорите на задължителното и доброволно отчитане на емисиите от парникови газове (ПГ), SGS Ви предлага услуги по валидиране и верификация.

Ние сме поели ангажимент за пълно, последователно и точно отчитане на емисиите от парникови газове и тяхното намаляване. Нашата проверка на емисиите определя съответствието с програмата на мрежата CAPS (Central Admixture Pharmacy Services, Inc.) и служи за доброволно отчитане. Ние също така потвърждаваме намаляването на емисиите. Нашата програма за промяна на климата ще Ви помогне да улесните търговията си с емисии парникови газове. Насърчаването на стандартизирани верификационни процедури ще Ви позволи да участвате в международни програми.

Решенията чрез обучението Климатични промени от SGS Ви помагат да придобиете известно ниво на осведоменост или усъвършенствани професионални умения, свързани с Въглероден отпечатък и Отчитане и верификация на емисии на парникови газове (ISO 14064). Ние предоставяме и обучение на място по изисквания на клиента и по конкретни теми съобразно Вашите нужди.

Обадете ни се днес, за да разберете повече за услугите за промяна на климата, които ще бъдат подходящи за Вашия бранш и ще осигурят конкурентоспособност на Вашите дейности.