Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Кога

От: 05 ное 2019 г.

До: 07 ное 2019 г.

Къде

София, България

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

Обучението ще се проведе на Български

Цена

310 лв. без ДДС

Регистрирайте се сега

Регистрирайте се сега или пишете ни за повече информация

Участниците в този курс ще придобият знания и умения да извършват вътрешни одити на системи за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентни. Участниците ще научат как да докладват за ефективното внедряване и поддръжка на система за управление в съответствие с ISO 19011.

Какво ще научите?

След завършване на този курс ще имате знания относно:

  • Концепцията на процесно-ориентираната система за управление на качеството за ISO 9001
  • Ролята на вътрешния одит при поддръжката и подобряването на системите за управление на качеството в контекста на цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
  • Ролята и отговорностите на одитора при планиране, провеждане, отчитане и проследяване на вътрешен одит на система за управление на качеството въз основа на ISO 9001 и в съответствие с ISO 19011

Необходими условия

Участниците в този курс трябва да имат предварителни знания за:

  • Системите за управление, в това число основните елементи на системата за управление, отговорностите на висшето ръководство и цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
  • Основните понятия на системата за управление на качеството и седемте принципа за управление на качеството на ISO 9001
  • Изискванията на ISO 9001
  • Често използваните термини и определения за управление на качеството от ISO 9000

Акредитация

Този курс е сертифициран от Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA A17993).

Надеждно обучение по ISO 9001:2015 от водещ организатор на курсове

Като лидер в областта на професионалното обучение ние се опираме на дългогодишен глобален опит. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия курс за обучение за вътрешен одитор на системи за управление на качеството по ISO 9001: 2015.

ISO 9001:2015 системи за управление на качеството – обучение за вътрешни одитори

Обучение за вътрешен одитор на системи за управление на качеството по ISO 9001:2015 от SGS – развива умения за извършване на вътрешен одит на системи за управление на качеството. Участниците в този курс ще придобият знания и умения да извършват вътрешни одити на системи за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентни. Участниците ще научат как да докладват за ефективното внедряване и поддръжка на система за управление в съответствие с ISO 19011.

Какво ще научите?

След завършване на този курс ще имате знания относно:

  • Концепцията на процесно-ориентираната система за управление на качеството за ISO 9001
  • Ролята на вътрешния одит при поддръжката и подобряването на системите за управление на качеството в контекста на цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
  • Ролята и отговорностите на одитора при планиране, провеждане, отчитане и проследяване на вътрешен одит на система за управление на качеството въз основа на ISO 9001 и в съответствие с ISO 19011

Надеждно обучение по ISO 9001:2015 от водещ организатор на курсове

Като лидер в областта на професионалното обучение ние се опираме на дългогодишен глобален опит. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия курс за обучение за вътрешен одитор на системи за управление на качеството по ISO 9001: 2015.

Свържете се с нас.