Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Кога

От: 10 сеп 2019 г.

До: 12 сеп 2019 г.

Къде

София, България

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

Обучението ще се проведе на Български

Цена

310 лв. без ДДС

Регистрирайте се сега

Свържете се с нас, за да направите запитване за тази сесия.

Участниците в този курс ще придобият знания и умения да извършват вътрешни одити на системи за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентни. Участниците ще научат как да докладват за ефективното внедряване и поддръжка на система за управление в съответствие с ISO 19011.

Какво ще научите?

След завършване на този курс ще имате знания относно:

  • Концепцията на процесно-ориентираната система за управление на качеството за ISO 9001
  • Ролята на вътрешния одит при поддръжката и подобряването на системите за управление на качеството в контекста на цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
  • Ролята и отговорностите на одитора при планиране, провеждане, отчитане и проследяване на вътрешен одит на система за управление на качеството въз основа на ISO 9001 и в съответствие с ISO 19011

Необходими условия

Участниците в този курс трябва да имат предварителни знания за:

  • Системите за управление, в това число основните елементи на системата за управление, отговорностите на висшето ръководство и цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
  • Основните понятия на системата за управление на качеството и седемте принципа за управление на качеството на ISO 9001
  • Изискванията на ISO 9001
  • Често използваните термини и определения за управление на качеството от ISO 9000

Акредитация

Този курс е сертифициран от Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA A17993).

Надеждно обучение по ISO 9001:2015 от водещ организатор на курсове

Като лидер в областта на професионалното обучение ние се опираме на дългогодишен глобален опит. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия курс за обучение за вътрешен одитор на системи за управление на качеството по ISO 9001: 2015.

ISO 9001:2015 системи за управление на качеството – обучение за вътрешни одитори

Обучение за вътрешен одитор на системи за управление на качеството по ISO 9001:2015 от SGS – развива умения за извършване на вътрешен одит на системи за управление на качеството. Участниците в този курс ще придобият знания и умения да извършват вътрешни одити на системи за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентни. Участниците ще научат как да докладват за ефективното внедряване и поддръжка на система за управление в съответствие с ISO 19011.

Какво ще научите?

След завършване на този курс ще имате знания относно:

  • Концепцията на процесно-ориентираната система за управление на качеството за ISO 9001
  • Ролята на вътрешния одит при поддръжката и подобряването на системите за управление на качеството в контекста на цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
  • Ролята и отговорностите на одитора при планиране, провеждане, отчитане и проследяване на вътрешен одит на система за управление на качеството въз основа на ISO 9001 и в съответствие с ISO 19011

Надеждно обучение по ISO 9001:2015 от водещ организатор на курсове

Като лидер в областта на професионалното обучение ние се опираме на дългогодишен глобален опит. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия курс за обучение за вътрешен одитор на системи за управление на качеството по ISO 9001: 2015.

Свържете се с нас.