Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Търговската проверка от SGS – нашата услуга по търговско разследване, Valitrade, предлага потвърдена търговска информация за подобряване на търговските ви транзакции.

Търговската проверка предоставя проверени данни, които могат да ускорят търговските транзакции по целия свят. Ние в SGS разбираме, че искате да разкриете измамите и потвърдите автентичността възможно най-бързо, без да застрашавате точността, като използвате система, която ще ви позволи достъп до най-актуалната международна информация.

Нашите експерти събират сведения за пазара и специфична информация за транзакцията чрез преки контакти, посещения на място и проучване на пазара, което се консолидира в защитена, специфична за клиента база данни. След това, при необходимост ще имате достъп до тази проверена информация с докосването на един бутон, чрез защитен интерфейс.

Valitrade може да провери за:

  • Съществуване на юридическо лице и търговски партньори
  • Търговска дейност на юридическо лице
  • Автентичност на транзакцията, документите и информацията
  • Спецификация на стоките
  • Митническа класификация на стоките
  • Цена и елементи на остойностяване
  • Елементи на произход

Valitrade предлага също така управление на информацията и механизми за изграждане на капацитет. Свържете се с нас, за да научите повече за това как Valitrade може да ви помогне да подобрите търговските си транзакции в целия свят.