Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по оценка на съответствието на продуктите (PCA) по програмата за предекспедиционна проверка на съответствието (PVoC) на Занзибар от SGS – потвърдете, че вашите пратки отговарят на програмата за предекспедиционна проверка на съответствието (PVoC) на Занзибар.

За да изнасяте вашите продукти в Занзибар, трябва да отговаряте на изискванията на програмата за предекспедиционна проверка на съответствието (PVoC) на Бюрото по стандартизация на Занзибар (ZBS). Ние сме одобрени от ZBS да предоставяме услуги по оценка на съответствието на продуктите (PCA). В резултат на това ние предоставяме на износителите ефективни, всеобхватни и адаптирани решения, които гарантират, че пратките отговарят на стандартите и одобрените еквивалентни стандарти на Занзибар.

Защо да изберете услугите по оценка на съответствието на продуктите (PCA) за Занзибар от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да получите достъп до пазарите в Занзибар;
 • да гарантирате, че вашите продукти и пратки отговарят на стандартите и одобрените еквивалентни стандарти на Занзибар;
 • да отговорите на изискванията на програмата за предекспедиционна проверка на съответствието (PVoC) на Бюрото по стандартизация на Занзибар (ZBS);
 • да потвърдите, че вашите продукти са сертифицирани и безопасни за употреба;
 • да получите вашия Сертификат за съответствие (CoC);
 • да се възползвате от кратките срокове за изпълнение за вашите сертификати.

Ние ви осигуряваме:

 • физическа проверка преди експедиране;
 • вземане на проби, тестване и анализ в акредитирани лаборатории;
 • проверка на производствените процеси и системи;
 • проверка на съответствието с разпоредбите и обща оценка на съответствието с изискваните стандарти.

Одобрение от Бюрото по стандартизация на Занзибар (ZBS) за предоставяне на услуги по оценка на съответствието на продуктите (PCA)

Като световен лидер в предоставянето на услуги по сертифициране, проверка, верификация и тестване, ние предлагаме ненадминат опит в управлението на програми за оценка на съответствието в цял свят. В качеството на одобрен от ZBS доставчик на услуги по оценка на съответствието на продуктите (PCA), ние ви предлагаме специализирана софтуерна платформа, стотици лаборатории в цял свят, глобално присъствие в над 165 страни и задълбочени експертни познания в сферата на изискванията на програмата за предекспедиционна проверка на съответствието (PVoC) на Занзибар.

Категориите продукти, които се покриват от програмата за предекспедиционна проверка на съответствието (PVoC) на Занзибар, включват стоки като:

 1. Играчки и спортни стоки
 2. Eлектротехника и Електроника
 3. Автомобили
 4. Химически продукти
 5. Механични материали и газови уреди
 6. Хартия и канцеларски материали
 7. Мебели (дървени и метални изделия)
 8. Изделия от текстил, кожа, пластмаса и гума
 9. Оборудване за безопасност (лични предпазни средства)
 10. Храни и хранителни продукти
 11. Рециклирани продукти
 12. Продукти на горивата

Свържете се с нас още днес, за да обсъдим вашите изисквания за услуги по оценка на съответствието на продуктите (PCA) по програмата за предекспедиционна проверка на съответствието (PVoC) на Занзибар.