Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Бюрото по стандартизация на Танзания (TBS) определи SGS да прилага програма за предекспедиционна проверка на съответствието (PVoC) в сила от 1 януари 2012 г.

Съгласно програмата PVoC всички контролирани продукти за внос в Танзания трябва да преминат проверка и изпитване в страната на произход, след което се издава сертификат за съответствие (CoC), за да се докаже, че те отговарят на изискванията на приложимите национални стандарти или одобрените еквиваленти и технически регламенти. Сертификатът за съответствие CoC е задължителен за митническото оформяне.

Бюрото въведе Програмата за оценяване на съответствието на продукти с цел защита на страната, потребителите и местните производители от:

 • Продукти с ниско качество, които могат да застрашат общественото здраве, безопасността и околната среда
 • Фалшиви или опасни стоки
 • Нелоялна конкуренция от вносни стоки, които не отговарят на приетите стандарти

Продуктите, контролирани по тази програма, включват:

 • Играчки и детски стоки
 • Електрически и електронни продукти
 • Автомобилни продукти
 • Химически продукти и домакински стоки (мебели, хартиени изделия)
 • Електроматериали и газови уреди
 • Хранителни и земеделски продукти
 • Определени предпазни екипировки
 • Рециклирани продукти

Има три потенциални пътя за получаване на PVoC сертификат в зависимост от условията, включително, но не единствено: вида на продукта, неговата хомогенност, честотата на пратките и системата за управление на качеството на производителя.

 • A – за нерегистрирани продукти (нерегистрирани доставчици или производители на чувствителни стоки). Продуктите трябва да бъдат изпитвани и физически проверени, за да се докаже съответствие със стандартите, основните изисквания или спецификацията на производителя
 • B – за регистрирани доставчици или производители на стоки. Това предлага бърз процес на сертифициране за стоки с добро качество според стандартите чрез регистрация на продуктите при изпълнителя на проверката за съответствие. Регистрацията на продуктите се препоръчва за износители с чести доставки на хомогенни продукти.
 • C – лицензирани продукти. Този начин е достъпен само за производители, които могат да докажат съществуването на система за управление на качеството в производствения си процес. Той включва одит на всички системи за управление на качеството и лицензиране на продуктите от упълномощен изпълнител на PVoC. Този начин се препоръчва за производители с висока честота/обем на доставките.

Благодарение на дългогодишния си опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят, SGS предлага на износителите ефективни и цялостни решения, които да гарантират, че доставките отговарят на изискванията на Танзания.