Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Внасяйте стоки в Кот д'Ивоар с помощта на услугите по оценка на съответствието на продуктите на SGS.

Считано от 1 юли 2019 г., всички регулирани материали и продукти, внасяни в Кот д'Ивоар, подлежат на оценка и трябва да отговарят на изискванията на Програмата за оценка на съответствието (VOC) на Министерството на търговията (MCAPPME). Това означава, че всички продукти, предназначени за внасяне в Кот д'Ивоар, подлежат на оценка и издаване на Сертификат за съответствие.

В зависимост от начина на сертифициране, ние предлагаме една или комбинация от следните интервенции:

  • физическа проверка преди експедиране;
  • взимане на проби, тестване и анализ в акредитирани или неакредитирани лаборатории, в това число собствени лаборатории на производителите;
  • проверка на процеса на производство на стоки;
  • документална проверка и оценка за съответствие с изискванията на приложимите стандарти.

Програмата за оценка на съответствието на Кот д'Ивоар защитава местните потребители, като гарантира, че всички регулирани продукти и материали, внасяни в страната, отговарят на съответните одобрени стандарти и технически разпоредби.

SGS e световен лидер в областта на услугите по проверка, тестване и верификация, който разполага с ненадминат опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят, световна мрежа и специализирана софтуерна платформа. Ние предлагаме на износителите ефективни и цялостни решения, които гарантират, че пратките отговарят на изискванията на Кот д'Ивоар.