Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по предекспедиционна оценка на съответствието (PECAE) в Камерун от SGS – оторизиран доставчик на услуги по предекспедиционна оценка на съответствието за вносни продукти в Камерун.

Агенцията по контрол на качеството L’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) в Камерун е внедрила Програмата за предекспедиционна оценка на съответствието (PECAE). Поради тази причина всички регулирани вносни продукти трябва да отговарят на одобрените национални стандарти или технически разпоредби и ще се изисква Удостоверение за съответствие. Съгласно програмата PECAE вносните продукти трябва да преминават верификация и изпитване в страната на произход (страната-износител), след което се издава Удостоверение за съответствие, за да се докаже, че продуктът отговаря на действащите стандарти. 

Ние сме оторизирани от ANOR да предоставяме услуги по програмата PECAE за вносни продукти в Камерун и можем да ви помогнем да спазите необходимите изисквания за внос. 

Защо да изберете оценката за съответствие на продуктите (PAC) по програмата PECAE от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • Да получите комплексно обслужване за получаване на задължителното Удостоверение за съответствие на товарите и проверка при пристигане на товарите.
  • Да потвърдите съответствието с всички приложими стандарти и технически разпоредби.
  • Да отговорите на изискванията на програмата PECAE, за да гарантирате качеството на продуктите, да защитите обществеността от продукти, които не отговарят на стандартите, и да защитите местните производители от нелоялната конкуренция на неразрешени вносни продукти, които не отговарят на местните стандарти.
  • Да получите потвърждение за съответствие чрез извършване на необходимите физически проверки, лабораторни изпитвания, заводски одити и верификация на документацията.

Оторизиран доставчик на услуги по програмата PECAE

Като водещ световен доставчик на услуги по инспекция, сертифициране, изпитване и верификация, ние сме оторизирани от Камерун да предоставяме услуги за предекспедиционна оценка на съответствието съгласно изискванията на програмата PECAE. Поради това ние можем да предложим:

  • комплексно обслужване за всички сертификати в цял свят;
  • управление на ключови клиенти във вашата страна и/или в нашата служба за управление на договори;
  • незабавен достъп до информацията за вашата поръчка;
  • подпомагане за свързването на всички страни, участващи в процеса;
  • индивидуално разработени решения спрямо вашите изисквания;
  • проверка при пристигане на товарите (задължителна за всички пратки, влизащи в Камерун).

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашите услуги, свързани със съответствието на продуктите по програмата PECAE.