Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Глобалните пазари изискват различни стандарти за сертифицирани и валидирани на продукти.

Необходими са ви гаранции от трети страни, за да могат инвеститорите да бъдат сигурни, че продуктите, които предлагате, отговарят на национални и международни стандарти.

Вносът на продукти на определени пазари, като Иран, Беларус, Казахстан и Русия, изисква строго съответствие с националните стандарти и продуктите трябва да отговарят стриктно на сложни критерии, въведени чрез закон или пазарен стандарт.

SGS предлага глобална мрежа от специалисти по одит, инспекции, тестове и сертифициране на продукти, което ви дава гаранции, че продуктите ви ще отговарят на всички изисквания за внос на съответните пазари