Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугата "предварителна карго информация" на SGS предоставя както на публичните, така и на частните търговски оператори пълна електронна информация за товара преди пристигането на стоките в страната на вноса, с цел подпомагане на обработката и освобождаването.

Как работи "предварителната карго информация"?

Предварителната карго информация предоставя данни в реално време на оторизираните страни на всяко местоположение посредством уеб-базирано приложение. Това дава възможност за своевременна обработка на документацията за внос/износ, както и детайлен мониторинг на трафика на внасяните/изнасяните стоки.

 • Всички страни, участващи в транзакцията (вносител, спедитор, митница и т.н.) попълват формуляра за предварителна карго информация, като прилагат изискваните документи (товарителница, фактура и декларация за износ) в електронен формат.
 • След това SGS проверява дали документацията и информацията са пълни и в съответствие с всички приложими разпоредби.
 • Съответната информация става достъпна онлайн в реално време за всички оторизирани страни посредством приложението "предварителна карго информация".
 • Достъпът до информация може да се контролира чрез специфично определени права за достъп в зависимост от изискванията на потребителя.

Предимства от услугата "предварителна карго информация"

 • Достъпна информацията за товара преди пристигането на стоките
 • Намалени разходи за пристанищни агенти
 • Проследяване на транзакции в реално време
 • Извършване на търговско разузнаване
 • Управление на риска и контрол на измамите
 • Може да си взаимодейства с Profiler®, инструмента за анализ на риска на SGS, с цел идентифициране на потенциални заплахи за общественото здраве, сигурността или законната търговия преди пристигането на товара
 • Може да бъде пригодена за взаимодействие с други приложения, като системите за управление на митниците.

Защо да изберете SGS за ваш партньор за предоставяне на предварителна карго информация

От 1965 г. SGS има честта да предоставя услуги на публични администрации по целия свят, които са ни поверили проверката на търговските операции. Ние вярваме, че нашият уникален опит ни позволява да ви предоставим възможно най-добрата услуга във всички аспекти на мониторинга и проверката на вноса.

Вижте как предоставяните от SGS услуги за предварителна карго информация могат да подобрят вашите операции.