Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Получаването на митническо одобрение и сътрудничество на хартия за маршрута на товара ви може да бъде бавно и сложно, особено ако участват и трети страни. В SGS ние разбираме сложността на придвижването на товара по суша, релси и вода и като взехме предвид тази сложност създадохме TransitNet. Под ръководство от Женева ние извършваме услугата TransitNet директно или чрез назначени партньори, като асоциации на автомобилните превозвачи или други подобни неутрални организации.

TransitNet е сигурна, многоезична, уеб-базирана платформа, която приема, контролира и следи транзитни декларации за значително намаляване на времето ви за транзитно преминаване. TransitNet позволява на транспортната и логистичната индустрия да подават електронни митнически транзитни декларации заедно с финансова гаранция, покриваща задължения за митнически плащания.  

Ние получаваме документ за добросъвестно управление за всеки потенциален клиент от застрахователите на SGS и действаме като принципал пред митницата, като даваме гаранции в полза на митницата, но от името на клиентите на TransitNet, покриваме задълженията за мита и налози за всички транзитни операции на клиентите (гаранциите се подават там, където започва транзитното движение на клиента и покриват придвижването до местоназначението). Клиентът заплаща такса за всяко транзитно движение.  

Ползите от TransitNet

  • Скорост: TransitNet е по-бърза и по-евтина от други пътни транзитни услуги.

  • Достъпност: TransitNet е подобрена и електронна алтернатива на съществуващите хартиени системи и функционира, както в страни от ЕС, така и извън него.

  • Доверие: TransitNet избягва необходимостта отделните превозвачи да депозират транзитни гаранции в полза на клиентските центрове на SGS или митницата

  • Улесняване: TransitNet предоставя на митниците предварителна информация (CE 648/2005) и съответства на Новата компютъризирана транзитна система на ЕС и изискванията на Турция, като спомага за по-бързо преминаване на границата и бързо разрешение за транзитно преминаване

  • Проследимост TransitNet предоставя на всички участници (клиенти, клиентски центрове и възложители) онлайн преглед на текущия статут на транзитното движение

  • Икономия: като уеб-базирана система, TransitNet не изисква друга информационно-технологична инфраструктура освен достъп до интернет.

Като пригодима уеб-платформа, TransitNet може да бъде адаптирана за транзитни операции в други страни и региони или митници по целия свят.   

Научете повече.