Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

OMNIS™ е проследяване в реално време от SGS, което улеснява превоза и запазва целостта на стоките при пътуването им през различни територии, държави, както и между зони под митнически контрол.

В днешната сложна търговска среда проследяването на стоки на път често е трудна задача. Запазването на целостта на стоките е от критично значение при преминаването им през различни територии, държави, както и между зони под митнически контрол, като пристанищни терминали, митнически складове и свободни зони. Движението на товарите трябва да става с минимални прекъсвания и без компромис с целостта.

Нашата специализирана система за проследяване OMNIS ни позволява да създадем индивидуални решения за проследяване, съобразени с потребностите на нашите клиенти. В Гана например нашето решение за проследяване функционира от 3 години в сътрудничество с митническите органи на Гана. Ние проследяваме всички товари, преминаващи през страната - от морските пристанища на Атлантическия бряг до страните без излаз на море на север. В Кения работим с Органа по приходите на Кения (KRA) по осъществяването на високотехнологично решение за проследяване на контейнери и превозни средства по програмата Електронна система за транзитни товари (ECTS).

OMNIS не обслужва единствено митническата администрация. Тя е ценна и за компании и организации, които искат да знаят какво се случва с автопарка им или с конкретни високостойностни стоки на път. Решението OMNIS може да се пригоди за нуждите на повечето компании и организации.

Използване на технологии за проследяване на товари

Намирането на правилното решение за вашите нужди изисква внимателна преценка.  Нашият екип от специалисти ще ви помогне да прецените:

 • Необходимото ниво на проследяване
 • Tочността на проследяване
 • Нуждата от информация в реално време
 • Вид, формат и честота на известяванията
 • Местната инфраструктура
 • Броя на транзитните коридори и разстоянията, които ще бъдат покрити
 • Натовареността на транзитния трафик
 • Съществуващите закони, разпоредби
 • Съществуващите Държавни информационно-технологични системи, като Системи за управление на митниците

Технологичният инструмент зад системата OMNIS е системата за проследяване Savi Mobile Tracking System™ - цялостна комбинация от специализиран софтуер и хардуер, която позволява непрекъснатото проследяване на товара. Системата Savi Mobile Tracking System позволява мащабируемост на проследяването, проследяване на стоката в реално време навсякъде по света чрез сателит, GPS, GRPS и предлага най-разнообразни и лесни за ползване методи за известяване чрез имейл, SMS и онлайн.

Ние работим с най-добрите технологични партньори и можем да създадем цялостно и хармонизирано решение, което да отговаря на вашите изисквания, включително:

 • Оценка на нуждите и предпроектно проучване
 • Проектиране и персонализиране на решения
 • Частично или пълно финансиране на завършени решения
 • Цялостно осъществяване на решения в сътрудничество с частния сектор и/или правителствата
 • Взаимодействие с гаранти, оператори (логистични и транспортни фирми)

Свържете се с нас, за да научите повече за нашето решение за проследяване OMNIS.