Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато стоките обикалят света за дистрибуция, сигурността е първостепенна - за защита на вас и на вашите клиенти.

Изискванията за сигурност на камиони на TAPA (TAPA TSR) определят минималните приемливи стандарти за сигурност по веригите на доставка, използващи камиони и свързани с това дейности, включително методите, които да се използват при поддържане на тези стандарти. 

TAPA TSR очертават процесите и спецификациите, необходими, за да могат вашите доставчици да постигнат съответствие при своите операции, свързани с камионен превоз. Те са разработени да гарантират, че вашите активи с голяма стойност се транспортират по целия свят безопасно и сигурно.

SGS е одобрена от Асоциацията за защита на стоки пир транспортиране (TAPA) в световен мащаб за извършване на сертифицирани оценки спрямо техните изисквания за сигурност на камиони. Нашата сертификационна оценка по ТАРА включва одит на елементите на сигурността по протежение на целия ви бизнес, като също така ще ви помогне да идентифицирате всички проблемни области, свързани с вашите собствени стандарти за сигурност на товарите.

Като ключово звено в управлението на вашата верига на доставка, логистичният сертификат от ТАРА ще демонстрира вашата ангажираност към повишаването и подобряването на сигурността, както и към отговаряне на изискванията на вашите клиенти.

Като водещ в света орган по верификация и сертификация, ние извършваме одити спрямо всички глобални и регионални изисквания за сигурност, включително:

  • ISO 28000 (също с възможност за сертифициране)
  • TAPA FSR (също с възможност за сертифициране) 
  • CTPAT

Партньорството със SGS за постигане на сертификат по TAPA TSR води до по-добро изпълнение на процесите, повишаване на уменията на персонала и по-устойчиви отношения с клиентите, което на свой ред предоставя едно печелившо конкурентно предимство. Ние сме пазарен лидер в областта на сигурността на транспортирането и веригите на доставка, като сме издали над 600 сертификата по ТАРА.

Подобрете сигурността на веригата на доставка на вашата организация със сертификация от SGS спрямо изискванията на TAPA за сигурност на камиони.