Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Европейски доброволни схеми - разширете достъпа си до европейските пазари със схемите за доброволно сертифициране от SGS.

Наложени от дистрибутори, представители на индустрията или групи за защита на потребителите, доброволните схеми на ЕС могат да добавят стойност към вашия продукт или търговска марка. Свързани с продуктовата безопасност, устойчивост, изискванията по отношение на регистрацията или потреблението на енергия, те могат да разширят вашия достъп до пазарите на Европа и да увеличат прозрачността по вашата верига на доставка. Съответствието с нерегулаторните изисквания демонстрира вашата гъвкавост и желание да търгувате с вашите бизнес партньори, както и спомага за открояването ви от конкурентите.

Нашите индустриални експерти ще ви помогнат да оцените съответствието на вашите продукти със съответните схеми. С многогодишния си опит, ние предлагаме тестване, верифициране, проверка и сертификация, които ще демонстрират, че организацията и нейните продукти отговарят на европейските доброволни схеми, ще ускорят пътя й към пазара, ще гарантират качеството и безопасността, и ще намалят потенциалните загуби. Научете повече от нашите експерти.