Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да търгувате успешно в Европа, вие трябва да гарантирате, че продуктите ви отговарят на европейските нормативни (или правителствени) схеми.

Вашите продукти трябва да съответстват на регулациите, директивите и стандартите на ЕС, включително СЕ маркировката, за да бъдат успешно интегрирани в европейските вериги за доставка.

Нашите търговски експерти са напълно запознати с изискванията на европейските нормативни схеми и как съответствието с тях би могло да подпомогне вашите търговски операции. Ние предлагаме услуги по проверка, изпитване, верификация и сертификация, за да докажем вашето съответствие и да започнете да търгувате с увереност.

Предоставяйки ви информацията, от която се нуждаете за да максимизирате вашите търговски възможности в Европа, ние предлагаме безпристрастна, професионална и независима гаранция