Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по сертифициране на съответствие за Евразийския икономически съюз EAC от SGS – потвърдете, че вашите продукти отговарят на изискванията на ЕАИС с помощта на евразийската маркировка за съответствие EAC.

Ако сте износител на потребителски и промишлени стоки за държавите-членки на Евразийския икономически съюз (ЕАИС), включващ Русия, Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан, вашите продукти трябва да отговарят на редица изисквания на ЕАИС.

В качеството ни на водеща компания за сертифициране в света ви предлагаме ненадминат опит в сферата на изискванията за сертифициране на ЕАИС. Ние ви предоставяме ресурси, експертни знания, статут на акредитиран орган за сертифициране и акредитирани съоръжения за тестване, за да ви помогнем да потвърдите съответствието на вашите продукти с техническите регламенти на ЕАИС и да получите одобренията, които са ви необходими за достъп до пазара на ЕАИС.

Успешната оценка на съответствието от SGS дава възможност да производителите да обозначат своите продукти с маркировката EAC.

Ние ви предлагаме:

  • Задълбочени познания в областта на международните и руските стандарти: ние можем да ви помогнем бързо и ефективно да намерите допирните точки между техническите регламенти на двете системи
  • Уникален глобален обхват с представителства във всички големи страни, които търгуват с ЕАИС: ние можем да управляваме комплексни проекти, включващи няколко компании и държави, като предлагаме обслужване на място и на местния език за вас, вашите клиенти, партньори и доставчици – навсякъде по света
  • Опит в осигуряване на съответствие: предоставяме задълбочени познания в сферата на изискванията на техническите регламенти
  • Актуална информация за регулаторните изисквания и процедури на ЕАИС: даваме ви възможност да постигнете съответствие с най-новите законодателни промени
  • Световна репутация за почтеност, прозрачност и безпристрастност: ние сме най-предпочитани от клиентите по цял свят, които търсят надежден акредитиран сертифициращ орган за спазване на регулаторните изисквания и получаване на сертификати за съответствие в единна форма с цел извършване на търговия в рамките на ЕАИС

Предлагаме следните услуги по сертифициране за навлизане на вашите продукти на пазара на Евразийския икономически съюз:

  • тестване в акредитирани лаборатории;
  • издаване на сертификати за съответствие в единна форма;
  • помощ при регистрация на декларации за съответствие в единна форма.

Свържете се с нас още сега, за да разберете как нашите услуги по осигуряване на съответствие могат да ви помогнат да получите сертифицирането, от което се нуждаете, за да търгувате в рамките на Евразийския икономически съюз.