Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да разширите достъпа си до пазари в региона на Тихоокеанска Азия, от голяма полза е да разбирате напълно доброволните схеми създадени от дистрибутори, представители на индустрията или групи за защита на потребителите.

Съответствието с тези доброволни схеми ще ви гарантира по-широк пазарен достъп и повишена прозрачност сред бизнес партньорите ви.

Нашите SGS търговски специалисти ще ви помогнат да покриете изискванията на тези доброволни схеми и така да увеличите достъпа си до повече пазари. Ние предлагаме услуги по изпитване, верификация, проверка и сертификация, които ще гарантират, че вашите продукти отговарят на изискванията на доброволните схеми в региона на Тихоокеанска Азия