Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Сега е отличен момент да се търгува в региона на Тихоокеанска Азия, тъй като правителствата се ангажират да увеличат търговията и да отворят пазарите, но за да предлагате стоките си по ефективен начин, трябва да сте напълно наясно с нормативните изисквания и стандарти за съответсвие.    

Развиващите се пазари растат бързо и на национално, и на регионално ниво и така създават условия за повишаване на транс-граничните инвестиции и икономическия ръст. Изискванията по отношение на качество, безопасност, сигурност, потребление на енергия, състав на химикали, медицинско оборудване и ограничени субстанции постоянно се изменят и вие трябва да сте наясно с всички тези промени, за да можете да търгувате успешно. Мрежата от експерти на SGS, специализиращи в регулации за тихоокеанския азиатски регион, може да ви предостави услугите, от които се нуждаете, за да гарантирате, че продуктите ви съответстват на тези стандарти и регулации.

 

Ние предлагаме редица от специфични за конкретни региони услуги включително изпитване, одит, сертификация и верификация, за да гарантираме, че продуктите ви отговарят на регулаторните изисквания за търговия в Тихоокеанска Азия. Свържете се с нас, за да се уверите, че продуктите ви отговарят на изискванията на пазарите в Тихоокеанска Азия.