Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да разширите достъпа си до пазари в региона на Северна и Южна Америка, от голяма полза е да разбирате напълно доброволните схеми, създадени от дистрибутори, представители на индустрията, търговци или групи за защита на потребителите.

Тези схеми могат да се отнасят до продуктовата безопасност или устойчивост, изискванията по отношение на регистрацията или потреблението на енергия. Съответствието с тези доброволни схеми ще ви гарантира по-широк пазарен достъп и повишена прозрачност във веригите ви на доставка. Съобразявайки се с изисквания извън нормативните, вие показвате на бизнес патньорите си ясно доказателство за голямата ви гъвкавост и желание да продавате стоките си.

Нашите SGS търговски специалисти ще ви помогнат да покриете изискванията на тези доброволни схеми. Ние предлагаме услуги по изпитване, верификация, проверка и сертификация, които ще гарантират, че вашите продукти отговарят на изискванията на доброволните схеми в региона на Северна и Южна Америка