Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изпълнете изискванията за GSM мрежата на мобилните оператори в Северна Америка (и съответните държави/оператори в Латинска и Южна Америка) с тестване според стандартите на PCS Организацията за проверка на типовото сертифициране (PTCRB), предлагано от SGS.

PTCRB е световна организация, създадена от мрежата на мобилните оператори, за да предоставя независима оценка на производителите на устройства за типово сертифициране на GSM/UMTS. Организацията упълномощава лаборатории на трети страни, основни лаборатории, да извършват режим за тестване на GSM.

За да ви помогне да получите PTCRB сертифициране, нашата глобална мрежа от съоръжения за тестване на безжични устройства притежава статут на основна лаборатория. Изберете SGS като ваш независим сертифициращ орган и ние ще проведем цялото необходимо тестване според GSM стандартите, а също така ще предоставим документацията в базата данни за PTCRB сертифициране. Вашето сертифициране ще се оцени от CTIA (Асоциацията на безжичните технологии), и ако са спазени всички изисквания, ще ви бъде издаден сертификат.

Мрежовите оператори, които са членове на PTCRB, изискват всички устройства да бъдат сертифицирани от PTCRB и може да блокират устройства, които не са сертифицирани. Устройствата, които не са сертифицирани, няма да могат да получат роуминг услуга в мрежата.

Гарантирайте, че вашите устройства ще могат да имат достъп до основните мрежи с PTCRB сертифицирането, предлагано от SGS.