Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да търгувате в Северна и Южна Америка, вие трябва да сте напълно запознати с нормативните (или правителствени) схеми, които трябва да спазвате, за да получите пълен достъп до тези пазари.

Тези схеми могат да се отнасят до продуктовата безопасност или устойчивост, изискванията по отношение на регистрацията или потреблението на енергия. Вашите продукти трябва напълно да отговарят на изискванията на нормативните схеми и нашите търговски експерти в SGS в Северна и Южна Америка могат да ви посъветват, бидейки постоянно и напълно информирани относно местните и регионални нормативни схеми.

Ако продуктите ви не отговарят на изикванията на американските нормативни схеми, вие няма да можете да ги предлагате на този пазар. Ние предлагаме широка гама от услуги по проверка, изпитване, верификация и сертификация, за да гарантираме, че продуктите ви отговарят на тези изисквания и така ви помагаме да получите по-широк пазарен достъп и прозрачност пред бизнес партньорите си.

Ние даваме безпристрастна, професионална и независима гаранция на вашите търговски операции и ви предоставяме необходимата информация, за да търгувате в Северна и Южна Америка с увереност