Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да продавате стоките си в Америка и да участвате в американски вериги за доставка, от ключово значение е да гарантирате съответствието на продуктите ви с регулациите на национално и регионално ниво.

По отношение на безопасността, сигурността, потреблението на енергия, химическия състав, медицинските уреди и ограничените субстанции, вие трябва да сте напълно наясно с нормативните изисквания и да предприемете необходимите стъпки, за да гарантирате съответствието на продуките ви.

Ние предлагаме широка гама от услуги, обхващащи изпитване, верификация, инспекция и сертифициране, които ще потвърдят, че вашите продукти отговарят на изискванията на FDA и се придържат към американските нормативни изисквания. Ние разглеждаме продуктите ви, техните компоненти, доставчиците ви и управлението на производството ви, за да ви предоставим гаранцията, от която се нуждаете, за да търгувате с увереност на американския пазар.